Нормативне забезпечення дистанційного навчання

Організація дистанційного навчання у сфері загальної середньої освіти регулюється:

Дистанційне навчання – це організація освітнього процесу (за дистанційною формою здобуття освіти або способом використання технологій дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти) в умовах віддаленості один від одного його учасників та їх, як звично, опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій.

Організація дистанційного навчання в Березанському ліцеї №3  забезпечує можливість здобувачів освіти реалізувати право на якісну та доступну освіту відповідно до їхніх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду незалежно від віку, місця проживання чи перебування, стану здоров’я, інвалідності, соціального і майнового стану, інших ознак і обставин, зокрема й тих, які об’єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти.

Наказ МОН Про затвердження Положення про дистанційне навчання


Особливості застосування норм трудового законодавства дистанційної форми роботи під час дії правового режиму воєнного стану

Інструкцій для педагогів щодо ведення документації, обліку робочого часу під час роботи в дистанційному режимі.

Закон України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану

Кодекс законів про працю України