Асистентів

 

1

 


П.І.Б. асистента вчителя Пед.стаж,навантаження Освіта (фах за дипломом) В якому класі асистент П.І.Б. учня, з яким працює Класний керівник, вчителі
1 Грищенко Людмила Петрівна 30 років Вчитель музики 1-А Лисивець Кіра Мишура С.Б.
2 Сергієнко Діана Володимирівна 1-й рік Українська мова і література 1-Б Пилипчук Ростислав Калашник Л.В.
3 Толстова Наталія Олексіївна 20 років, 1 ставка Вчитель анг лійської мови,

початкової школи.

3-А Журба Михайло Павленко К.П.
4 Курочка Тетяна Валентинівна 1,6 міс., 1ставка Вчитель української мови та літератури. 5-Б 1.Чоботько Кирило
2.Фастовець Олександр
Сальникова Г.Г.
5 Купчак Світлана Миколаївна 6 років, 1 ставка Вчитель біології та хімії 9-Б Купчак Владислав Максюта Л.А.
6 Мазур Лариса Вікторівна 16 років, 1 ставка Вчитель початкової школи 4-А Гудименко Ілля Андрійович Івасенко Ю.І.

Оновлення освіти вимагає від педагогів знання тенденції інноваційних змін в системі сучасної освіти, розуміння сутності педагогічних технологій, уміння оцінювати індивідуальний стиль, а також особливості та ефективність застосування діяльності в цілому.

З метою ефективної роботи асистентів вчителів інклюзивного навчання професійна спільнота ставить перед собою такі головні завдвння:

– удосконалення розвитку інклюзивної освіти з метою створення сприятливого середовища для здобуття освіти по місцю проживання учнів з особливими потребами;

– сприяти кваліфікаційному, творчому, науковому зростанню особистості асистентів педагогів, що працюють з дітьми, які мають особливості у психофізичному розвитку, підвищення їх творчого потенціалу шляхом проведення науково-практичних конференцій, тренінгів з метою ефективної та продуктивної діяльності в умовах сьогодення;

– інтенсивне застосування інноваційних технологій навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;

– оновлення власної навчально-методичної та інформаційної бази.

 

Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання асистентів вчителів класів інклюзивного навчання

за 2022-2023 навчальний рік

Впродовж 2022-2023 навчального року методичне об`єднання асистентів вчителів класів інклюзивного навчання почало працювати над проблемною темою «Впровадження ефективних технологій навчання дітей з особливими освітніми потребами».   У минулому році було проведено 3 засідання ПС

Належну увагу педагоги приділяли науково-методичному, інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу, новим освітнім технологіям, вдосконаленню змісту виховання, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності сучасної початкової школи. Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку класоводи широко впроваджують у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх шкільних колег, використовують інтерактивні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

Кожен вчитель брав участь у роботі ПС: готували доповіді, давали відкриті уроки, виховні заходи. Педагоги вміло передають знання, формують уміння і навички, виховують своїх учнів добрими, самостійними, працьовитими дітьми. Робота методичного об’єднання була спрямована на забезпечення потреб вчителів, протягом навчального року проходило взаємовідвідування уроків, виховних заходів, вирішувались проблемні питання, що виникали в процесі навчання та виховання.

 


План роботи професійної спільноти на 2022-2023 н. р.

1 засідання (вересень 2022р.)
 1. Про роботу професійної спільноти асистентів. Про вибори голови та секретаря спільноти асистентів вчителів. Про оновлення складу асистентів вчителів та створення команди супроводу для дітей з ООП.
 2. Про підсумки роботи з дітьми с ООП за 2021/2022 навчальний рік і завдання, які стоять перед асистентами вчителів на новий 2022/2023 навчальний рік.
 3. Про нові методичні рекомендації щодо організації навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти  у 2022/2023 навчальному році.
 4. Про складання індивідуальної програми розвитку.
2 засідання (січень 2023р.)
 1. Робота професійної спільноти асистентів.
 2. Особливості побудови уроку  спільного викладання в інклюзивному класі.
 3. Створення портфоліо для дітей з особливими освітніми потребами.
 4. Соціально-психологічні аспекти створення позитивного клімату в дитячому колективі.
3 засідання (квітень 2023р.)
 1. Нестандартні форми роботи з дітьми особливими освітніми потребами.
 2. Моніторинг ІПР в інклюзивних   класах.
 3. Ігрові методи навчання з дітьми з особливими освітніми потребами.
 4. Робота з батьками в процесі інклюзивного навчання