Асистентів

 

 


П.І.Б. асистента вчителя Пед.

стаж,

навантаження

 

Освіта (фах за дипломом)

 

В якому класі асис тент П.І.Б. учня, з яким працює Класний керівник, вчителі
1 Грищенко Людмила Петрівна 32 роки Вчитель музики 3-А Лисивець Кіра Мишура С.Б.
2 Юрьянс Ольга Леонідівна 6,4 років Вчитель біології, основ здоров’я 4-Б 1.Пархоменко Єлизавета

2.Кучер Каріна

Багінська М.С.
3 Кривко Вікторія Миколаївна 1-й рік, 1 ставка Вчитель філософських

наук

6-Б Харченко Маргарита Фесенко В.С.
4 Курочка Тетяна Валентинівна 3,7 міс., 1ставка Вчитель української мови та літератури. 7-Б Фастовець Олександр Сальникова Г.Г.
5 Мазур Лариса Вікторівна 8 років, 2 міс. 1 ставка Вчитель початкової школи 2-А

 

Рисенко Богдана Івасенко Ю.І.
6. Сергієнко Діана Володимирівна 3-й рік, 1 ставка Українська мова і література 3-Б 1.Пилипчук Ростислав

2.Шкарупа Валерія

 

Калашник Л.В.
7. Сирота Надія Вікторівна 10 років,1 ставка Вчитель математики 5-В Сирота Дмитро Хобта Л.М.
8. Стась Ольга Іванівна 27 років, 1 ставка Вчитель російської мови та літератури 1-Б 1.Альохіна Аріна

2.Охріменко Ілля

Москаленко А.М.
9. Толстова Наталія Олексіївна 22 р., 1 ставка Вчитель анг лійської мови,

початкової школи.

5-А Журба Михайло Харченко М.О.
10. Федосенко Світлана Миколаївна 17 р., 1 ставка Вчитель інформатики 1-А Пархоменко Роман Павленко Ксенія Павлівна
11. Ходаківська Любов Петрівна 36 років, 1 ставка Вчитель історії 8-А Широков Іван Ходаківська Л.П.

 

 

Оновлення освіти вимагає від педагогів знання тенденції інноваційних змін в системі сучасної освіти, розуміння сутності педагогічних технологій, уміння оцінювати індивідуальний стиль, а також особливості та ефективність застосування діяльності в цілому.

З метою ефективної роботи асистентів вчителів інклюзивного навчання професійна спільнота ставить перед собою такі головні завдвння:

– удосконалення розвитку інклюзивної освіти з метою створення сприятливого середовища для здобуття освіти по місцю проживання учнів з особливими потребами;

– сприяти кваліфікаційному, творчому, науковому зростанню особистості асистентів педагогів, що працюють з дітьми, які мають особливості у психофізичному розвитку, підвищення їх творчого потенціалу шляхом проведення науково-практичних конференцій, тренінгів з метою ефективної та продуктивної діяльності в умовах сьогодення;

– інтенсивне застосування інноваційних технологій навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;

– оновлення власної навчально-методичної та інформаційної бази.

 

Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання асистентів вчителів класів інклюзивного навчання

за 2023-2024 навчальний рік

Впродовж 2023-2024 навчального року методичне об`єднання асистентів вчителів класів інклюзивного навчання почало працювати над проблемною темою «Впровадження ефективних технологій навчання дітей з особливими освітніми потребами».   У минулому році було проведено 3 засідання ПС

Належну увагу педагоги приділяли науково-методичному, інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу, новим освітнім технологіям, вдосконаленню змісту виховання, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності сучасної початкової школи. Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку класоводи широко впроваджують у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх шкільних колег, використовують інтерактивні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

Кожен вчитель брав участь у роботі ПС: готували доповіді, давали відкриті уроки, виховні заходи. Педагоги вміло передають знання, формують уміння і навички, виховують своїх учнів добрими, самостійними, працьовитими дітьми. Робота методичного об’єднання була спрямована на забезпечення потреб вчителів, протягом навчального року проходило взаємовідвідування уроків, виховних заходів, вирішувались проблемні питання, що виникали в процесі навчання та виховання.

 


План роботи професійної спільноти на 2023-2024 н. р.

1 засідання (вересень 2023р.)
 1. Про роботу професійної спільноти асистентів. Про вибори голови та секретаря спільноти асистентів вчителів. Про оновлення складу асистентів вчителів та створення команди супроводу для дітей з ООП.
 2. Про підсумки роботи з дітьми с ООП за 2022/2023 навчальний рік і завдання, які стоять перед асистентами вчителів на новий 2023/2024 навчальний рік.
 3. Про нові методичні рекомендації щодо організації навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти  у 2023/2024 навчальному році.
 4. Про складання індивідуальної програми розвитку.
2 засідання (січень 2024р.)
 1. Робота професійної спільноти асистентів.
 2. Особливості побудови уроку  спільного викладання в інклюзивному класі.
 3. Створення портфоліо для дітей з особливими освітніми потребами.
 4. Соціально-психологічні аспекти створення позитивного клімату в дитячому колективі.
3 засідання (квітень 2024р.)
 1. Нестандартні форми роботи з дітьми особливими освітніми потребами.
 2. Моніторинг ІПР в інклюзивних   класах.
 3. Ігрові методи навчання з дітьми з особливими освітніми потребами.
 4. Робота з батьками в процесі інклюзивного навчання