Вчителів математичного циклу

Відомості про членів методичного об’єднання
Прізвище, ім’я, по батькові вчителя Освіта Спеціальність за дипломом Назва навчального закладу, який закінчив Предмет, який викладає Педагогічний стаж Методична тема Категорія, звання
Протасова Олена Володимирівна вища математика  Луганський національний університет ім.Т.Шевченка математика 20 Інтерактивні методи навчання на уроках математики І категорія
Сирота Надія Вікторівна вища фізика  НПУ ім.М.П.Драгоманова математика 12 Застосування ППЗ на уроках  математики та фізики ІІ категорія
Сальникова Галина Григорівна вища математика, фізика  КДПІ ім.М.Горького математика 35 Розвиток творчого мислення учнів на уроках математики вища, вч.методист
Федосенко Світлана Миколаївна вища трудове навчання, інформатика ДВНЗ “Переяслав-Хм. ДПУ ім. Г.Сковороди” інформатика, трудове навчання 17 Нестандартні форми проведення уроків інформатики І категорія
Капустянська Юлія Олександрівна вища математика, фізика Воронежський ДПУ фізика 25 Активізація навчально пізнавальної діяльності на уроках фізики вища, ст.вчитель
Омельченко Василь Анатолійович вища математика, інформатика ДВНЗ “Переяслав-Хм. ДПУ ім. Г.Сковороди” інформатика 11 Застосування комп`ютерних технологій як засобу розвитку мислення школярів І категорія
Хобта Людмила Миколаївна вища математика, інформатика ДВНЗ “Переяслав-Хм. ДПУ ім. Г.Сковороди” математика 16 Впровадження інноваційних методик і технологій навчання в процесі викладання математики І категорія

Тема МО: «Використання сучасних освітніх технологій навчання на уроках математики , фізики та інформатики з метою залучення кожного учня в активний пізнавальний і творчий процес»

Мета МО: підвищення якості навчання при диференційованому  підході з урахуванням індивідуальних особливостей кожного учня, розвиток творчого потенціалу учнів, озброєння його науковими знаннями та вміннями використовувати ці знання на практиці, в повсякденному житті.

 

Основні  завдання спільноти :

 • Розглядати кожен принцип і їх систему як рекомендації про втілення в життя основних законів і стратегічних ідей, які складають ядро сучасної концепції шкільної освіти: всебічний гармонійний розвиток особистості, індивідуальності школяра.
 • Впровадження методичних прийомів сучасних педагогічних технологій з предметів математика, фізика та інформатика: використання інформаційних технологій на уроках для підвищення їх ефективності, впровадження проектно-дослідницьких методів для мотивації навчання учнів при груповому та індивідуальному навчанні.,підвищення науково-теоретичного  рівня викладання навчальних предметів.
 • Застосування заохочувальних дій, стимулюючих навчальну активність учнів на уроках, підвищуючи таким чином, їхню самооцінку.
 • Залучати учнів для підготовки до окремих елементів уроку, застосовуючи індивідуальні завдання дослідницького характеру для самостійного виконання учнями, підвищити рівень творчих здібностей учнів.
 • Здійснювати диференційований підхід до змісту освіти, як визначального засобу для здійснення особово-орієнтованого підходу до навчання .
 • Домагатися найбільш повного розкриття сучасних методів навчання, специфіки методики організації навчального процесу учнів на сучасному етапі, поширити передовий педагогічний  досвід працівників навчального закладу.
 • Продовжити підвищення професійного рівня через вивчення літератури з педагогіки, психології, враховуючи вікові й індивідуальні здібності учнів, через курси підвищення кваліфікації.
 • Впровадження в навчальний процес навчання за сучасними навчальними посібниками, враховуючи і профільний рівень.

Шляхи  реалізації  завдань :

 • Опанування методологічними і  теоретичними  основами  математики , фізики, інформатики   та  методикою  їх  викладання ;
 • Вивчення і використання  на  практиці  сучасних  досягнень  психолого – педагогічної  науки  та передового  педагогічного  досвіду, розвиток   ініціативи  і  творчості, новаторських  пошуків  педагогів ;
 • Організація навчання і  виконання  урядових  постанов  в  галузі  народної  освіти, наказів і розпоряджень  МО України, нормативних  документів про освіту, інструктивно – методичних  листів ;
 • Систематичне вивчення та  аналіз  стану викладання  , рівня і якості  знань, практичних  умінь, і вихованості  учнів ;
 • Покращення роботи з  обдарованими  та  слабко встигаючими  дітьми.
 • Проведення позакласної роботи, заходів.
 • Виявлення труднощів у  засвоєнні  слабко встигаючими  учнями  програмно  ефективного  навчального  процесу.

 

Професійна спільнота вчителів математики, інформатики та фізики  у 2023 – 2024 н.р.  буде працюватиме над вирішенням таких проблем:

 • Вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення уроку, позакласної та позашкільної роботи;
 • Оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими формами, методами та прийомами навчання учнів математики, фізики, інформатики;
 • Виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально – матеріальної бази кабінетів;
 • Проведення учнівських олімпіад, конкурсів;
 • Робота з обдарованими учнями; впроваджувати пошукову , дослідницьку роботу з метою зацікавлення дітей до навчання;
 • Індивідуальні заняття з учнями, які навчаються на низькому рівні та з учнями, котрі потребують підвищеної педагогічної уваги;
 • Залучення вчителів до участі в аукціонах педагогічних ідей, семінарах-практикумах; приймати участь у підготовці і проведенні педагогічних читань, науково-практичних конференцій, семінарах, виставках, конкурсах;
 • Розглядати матеріали моніторингу навчально – виховного процесу, рівень і якість загальноосвітньої підготовки школярів;
 • Підвищення фахової майстерності (курси підвищення кваліфікації, атестація).

План роботи методичного об`єднання на 2023-2024 н. р.