Вчителів філологів


Відомості про членів методичного об’єднання
Прізвище, ім’я, по батькові вчителя Освіта Спеціальність за дипломом Назва навчального закладу, який закінчив Предмет, який викладає Педагогічний стаж Методична тема Категорія, звання
Омельченко Вікторія Анатоліївна вища українська мова і література Український ДПУ ім. М.П. Драгоманова українська мова, українська література 22 Естетичне виховання на уроках української літератури Вища
Хвостенко Тетяна Миколаївна вища українська мова і література Переяслав-Хм філіал КДПІ ім. М.П. Драгоманова українська мова, українська література 30 Розвиток пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчення української мови талітератури Вища, старший вчитель
Ярмак Наталія Миколаївна вища українська мова і література Переяслав-Хм. ДПІ ім. Г.С. Сковороди українська мова, українська література 31 Морально-естетичне виховання на уроках української літератури Вища
Мудрак Галина Василівна вища російська мова і література Ніжинський ордена Трудового Червоного прапора ДПІ ім. М.В. Гоголя російська мова, світова література 38 Морально-естетичне виховання на уроках російської мови та світової літератури Вища
Курочка Тетяна Валентинівна вища українська мова і л-ра, зарубіжна література НПУ  імені М.П.Драгоман-ова зарубіжна література 2 Використання сучасних методів та прийомів на уроках літератури Спеціаліст

 


ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ МО ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА 2023-2024 н.р. :

 • забезпечити ефективне впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції національно – патріотичного виховання;
 • упроваджувати активні та інтерактивні методи на уроках української мови, української та зарубіжної літератури з метою розвитку творчості учнів;
 • упродовж усієї роботи на уроці створювати ситуацію успіху, позитивного настрою, взаємопідтримки;
 • залучати учнів до участі в олімпіадах з української мови та літератури, пошуково-дослідницькій роботі МАН;
 • готувати учнів до проходження зовнішнього незалежного тестування з української мови та літератури;
 • активізувати позакласну роботу( літературні вечори, театральні вистави, конференції);
 • використовувати в навчальному процесі сучасні мультимедійні технології для оцінювання навчальних досягнень учнів та підвищення якості підготовки до ЗНО;
 • формувати учня-читача шляхом використання різних методів, прийомів і видів навчання;
 • активізувати самостійну творчу діяльність учнів.

Основні напрямки роботи на 2023 – 2024 н.р.

Протягом 2023–2024 н. р. професійна спільнота вчителів-філологів продовжить роботу над науково-методичною проблемою «Формування ключових компетентностей учнів на уроках української мови, літератури та зарубіжної літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в умовах функціонування опорного закладу»

Члени методичного об’єднання працюватимуть над вирішенням таких завдань:

 • зміщення акцентів у навчанні з процесу накопичення предметних знань на вироблення умінь автономно застосовувати їх у ситуації невизначеності;
 • становлення учня як суб’єкта навчальної діяльності й особистісного саморозвитку;
 • про найзручнішу платформу для дистанційної освіти, учнів без гаджетів і спокусу зірвати онлайн-уроки;
 • посилення ролі загальнонавчальних умінь;
 • навички майбутнього: що розвивати в сучасних учнях. Перелік навичок для успіху в 2025 році:

1.Аналітичне мислення та інноваційність.

2.Активне навчання та навчальні стратегії.

3.Комплексне вирішення проблем.

4.Критичне мислення та аналіз.

5.Креативність, оригінальність та ініціативність.

6.Лідерство і соціальний вплив.

7.Використання, моніторинг і контроль технологій.

8.Проектування технологій та програмування.

9.Стійкість, стресостійкість та гнучкість.

10.Аргументованість, вирішення проблем та генерування ідей.


План роботи методичного об`єднання на 2023-2024 н. р.

1 засідання (серпень 2023р.)
Тема: Реалізація наскрізних ліній на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури в умовах дистанційного(змішаного) навчання
 1. Кількісний та якісний склад МО учителів гуманітарного циклу. Особливості організації та функціонування МО в умовах функціонування опорного закладу.  Завдання та пріорітетні напрями роботи МО і шляхи їх вирішення у 2023 – 2024 н. р.
 2. Особливості календарно- тематичного планування з предметів.
 3. Ознайомлення з методичними рекомендаціями МОН України щодо викладання предметів гуманітарного циклу
 4. Аналіз якості знань учнів за результатами підсумкових контрольних робіт , ЗНО. Успіхи та невдачі дистанційного навчання. Коригувальна робота.
 5. Поради психолога: Як запобігти емоційному вигоранню вчителя під час пандемії COVID
 6. Обговорення та затвердження плану заходів до Дня української писемності
 7. Про підготовку та проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад із предметів гуманітарного циклу та конкурсу знавців рідної  мови імені   П. Яцика, конкуру імені Т.Г. Шевченка
 8. Ознайомлення вчителів з Положенням про атестацію педагогічних працівників.
 9. Ознайомлення з рекомендаціями  щодо оформлення матеріалів на атестацію.
 10. Про організацію роботи МАН. Участь у фахових конкурсах.
 11. Огляд новин методичної літератури. Календар пам’ятних дат на 2023 -2024 н.р.,
 12. Про дотримання Інструкції щодо ведення журналів.
2 засідання (грудень 2023р.)
 Тема: Формування ключових та предметних компетентностей на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури
 1. Обговорення і затвердження плану підготовки школярів до Всеукраїнських конкурсів учнівської творчості
 2. Як нам усім успішно впоратися з «дистанційкою»
 3. Про адаптацію п’ятикласників. Роль учителя у шкільній адаптації учня
 4. Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад із предметів суспільно-гуманітарного циклу та конкурсу знавців рідної  мови імені   П. Яцика
 5. Круглий стіл. Розвиток креативного потенціалу учнів на уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу
 6. Про організацію роботи з учнями, які мають низький рівень мотивації до навчання
 7. Як підготувати сучасний урок. Експрес-огляд «Радимо прочитати»
 8. Відвідування показових  уроків  учителів української мови та літератури. Самоаналіз. Обговорення показових  занять
3 засідання (лютий 2024р.)
Тема: Доцільність використання інформаційних технологій на уроках   гуманітарного циклу
 1. Аналіз виконання навчальних планів і програм
 2. Про результати участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад
 3. Про хід атестації членів МО
 4. Виховання духовності учнів на уроках гуманітарного циклу та в позаурочний час.
 5. Творчі звіти учителів гуманітарного циклу, що атестуються.
 6. Організація та проведення мініпроєктів із учителями зарубіжної літератури та української мови та літератури (Шевченківські дні)
 7. Обговорення взаємовідвіданих заходів
4 засідання (травень 2024р.)
Тема: Упровадження наскрізних змістових ліній у навчальні предмети як засіб розв’язування завдань реального змісту, виконання міжпредметних навчальних проектів
 1. Про результати атестації вчителів гуманітарного циклу
 2. Про підсумки роботи МО у 2023- 2024 н.р.
 3. Знахідки, проблеми, перспективи
 4. Аналіз роботи щодо реалізації ст. 10 Конституції України «Про мови…» та інших нормативних документів із питань розвитку та впровадження державної мови у 2023 – 2024 н.р.
 5. Про підготовку та проведення ДПА у 9 НМТ у 11класі
 6. Тренінг: «Стратегія особистісного і професійного вдосконалення». Читання книжок проти цифрової залежності
 7. Обговорення плану роботи на наступний рік.
 8. Робота МО над проблемою