Вчителів іноземної мови

 

 

 


Відомості про членів методичного об’єднання
Прізвище, ім’я, по батькові вчителя Освіта Спеціальність за дипломом Назва навчального закладу, який закінчив Предмет, який викладає Педагогічний стаж Методична тема Категорія, звання
Фесенко Валерія Сергіївна Вища мова та література (англійська) Херсонський Державний Університет (англійська мова), МАУП англійська мова 8 Кейс-технології на уроках англійської мови Вища
Ковальчук Тетяна Дмитрівна Вища мова та література (англійська) Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова англійська мова 17 Активізація мовленнєвої діяльності в середній ланці. Вища
Пархоменко Евеліна Анатоліївна Вища англійська мова Київський між-регіональний інститут вдосконалення вчителів ім. Б.Грінченка англійська мова 32 Розвиток комунікативної компетентності на уроках англійської мови. Вища
Колесник Ганна Миколаївна Вища мова та література (англійська, німецька) ДВНЗ “Переяслав-Хм. ДПУ ім. Г.Сковороди” німецька мова 8 Інноваційні технології на уроках німецької мови ІІ категорія
Загорулько Оксана Володимирівна Вища англійська мова Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова англійська мова 27 Розвиток навичок комунікативного спілкування на уроках англійської мови Вища, старший вчитель
Василишина Анна Дмитрівна Вища мова та література (англійська) Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова англійська мова 19 Важливість діалогічного мовлення на уроках англійської мови Вища
Толстова Наталія Олексіївна Вища англійська мова англійська мова 23 Роль гри у формуванні комунікативної компетентності на уроках англійської мови І категорія
Мирутенко Юлія Володимирівна Вища англійська мова англійська мова 12 ІІ категорія
Черниш Олеся Олександрівна Вища мова та література (англійська, німецька німецька мова 2 Спеціаліст

Мета і завдання методичного об’єднання вчителів англійської мови Березанського НВК на 2023-2024 н.р.

Виходячи з проблеми, над якою працюють вчителі Березанського навчально-виховного комплексу, професійна спільнота вчителів іноземних мов свою роботу планує спрямувати на:

 • формування висококомпетентної особистості учасників навчально-виховного процесу на основі удосконалення їх інформаційної культури та впровадження новітніх інформаційно-комунікаціних і здоров’язберігаючих технологій;
 • організацію системної роботи педагогічних працівників;
 • активізацію роботи професійної спільноти вчителів іноземних мов з обдарованими дітьми;
 • впровадження сучасної навчальної техніки, комп’ютерних технологій в навчальний процес;
 • створення сприятливого психологічного клімату на уроках;
 • виховання в учнів особистих якостей, які спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я;
 • удосконалення науково-методичного та психолого-педагогічного супроводу допрофільного та профільного навчання в закладі;
 • посилити патріотичне виховання учнів на уроках іноземних мов;
 • залучати учнів до участі у конкурсах, предметних олімпіадах та тематичному тижні.

Членам професійної спільноти вчителів іноземних мов:

 • продовжувати роботу з обдарованими учнями, велику увагу приділяти підготовці учнів до роботи в МАН, готувати учнів до ДПА та ЗНО;
 • посилити роботу над удосконаленням нових форм і методів навчання, застосовувати методи комунікативного спілкування між учнями, індивідуалізувати та диференціювати навчальну діяльність учнів;
 • формувати в учнів навики аргументованого висловлювання по темі, використовуючи активні форми уроку, такі як урок-екскурсія, урок-диспут, урок-конференція;
 • вчити учнів творчо використовувати свої знання з іноземних мов, залучати учнів до використання інтернет-контенту для створення навчальних презентацій.

Вчителі іноземних мов плануюють направити свою роботу на активне впровадження елекронних носіїв інформації, що дозволяють індивідуалізувати та диференціювати навчальну діяльність учнів, застосовувати методи комунікативного спілкування між учнями, що є процесом перетворення навчання на процес спілкування.


План роботи методичного об’єднання вчителів англійської мови на 2023-2024 н.р.

1 засідання (серпень 2023)
 1. Навчальні програми для учнів 1-11 класів.
 2. Погодження календарно-тематичних планів на I семестр 2023-2024 навчального року.
 3. Оцінювання навчальних досягнень учнів з англійської та німецької мов у  5 класі НУШ. Особливості та проблеми наступності
2 засідання (вересень 2023)
 1. Аналіз роботи професійної спільноти вчителів іноземних мов за 2022-2023 н. р. та обговорення плану роботи на 2023-2024 н. р.
 2. Вивчення нормативних документів. Робота на сайті МОН України.
 3. Інструкція ведення класних журналів 1-11 класів.
 4. Про проведення Всеукраїнського конкурсу “Гринвіч” та Всеукраїнського конкурсу “Мовознавець” у закладі.
 5. Підготовка матеріалів до І туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської та німецької мов.
3 засідання (грудень 2023)
 1. Підсумки II туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської та німецької мов та підготовка учнів до участі у ІІІ турі.
 2. Організація роботи з обдарованими учнями .
 3. Робота вчителів над методичною проблемою.
 4. Погодження календарно-тематичних планів на II семестр 2023-2024 навчального року
4 засідання (лютий 2024)
 1. Проведення тижня іноземних мов в закладі (випуск постерів, заочні подорожі, інсценізація уривків літературних творів, виставка портфоліо та творчих робіт учнів, свято знавців англійської та німецької мов).
 2. Аналіз практики використання вчителями англійської мови підручників видавництва “Express Publishing” “Enterprise” у освітньому процесі закладу.
 3. Впровадження інтерактивних ігрових технологій на уроках німецької мови.
5 засідання (травень 2024)
 1. Підсумок роботи вчителів іноземних мов у 2023-2024 н. р. Досягнення учнів у 2023-2024 н. р.
 2. Аналіз виконання навчальних програм у 2023-2024 н. р.
 3. Узагальнення науково-теоретичної та методичної роботи професійної спільноти вчителів іноземних мов Березанського ліцею №3 Березанської міської ради Київської області за 2023-2024 н. р.
 4. Огляд методичної літератури з англійської та німецької мов.