Публічна інформація

Про вибір підручників для учнів 1-х класів Березанського ліцею № 3 та Лехнівської філії Березанського ліцею № 3 на 2023-2024 н.р

Про вибір підручників для учнів 2-х класів Березанського ліцею № 3 та Лехнівської філії Березанського ліцею № 3 на 2024-2025 н.р

Про вибір підручників для учнів 7-х класів Березанського ліцею № 3 та Лехнівської філії Березанського ліцею № 3 на 2024-2025 н.р.

Про вибір підручників для учнів 11-х класів Березанського ліцею № 3 та Лехнівської філії Березанського ліцею № 3 на 2024-2025 н.р.

 


Освітня програма Березанського ліцею №3


Статут Березанського ліцею №3 (скачати)


Правила зарахування до 1-го класу


Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з ООП

З метою забезпечення рівного доступу до освітніх послуг всіх учасників освітнього процесу в Березанському ліцеї №3 створюються відповідні умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням особливостей їхнього розвитку:

 • забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (практичний психолог, соціальний педагог, учитель-логопед, вчителі-асистенти);
 • створення сучасного, безпечного та комфортного освітнього середовища;
 • здійснення психолого-педагогічного супроводу;
 • створення умов для розвитку – для проведення корекційно-розвиткових занять, кабінет психолога;
 • облаштовано ресурсну кімнату, яка допоможе забезпечити доступні умови для здобуття освіти дітьми, сприятиме їхньому всебічному розвиткові, гармонізації психоемоційного стану та психологічному розвантаженню;
 • налагодження співпраці з батьками.

Забезпечено безперешкодний доступ до приміщення закладу освіти для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату (встановлено пандуси), облаштовано окрему туалетну кімнату з урахуванням спеціального обладнання для дітей з особливими освітніми потребами, однак відсутні ліфти, підйомники.


Витяг з розпорядження Березанської міської ради Київської області виконавчого комітету «Про закріплення за навчальними закладами мікрорайонів міста».

Згідно ст.. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..14 Закону України «Про освіту», ст.. 11 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.. 16 Закону України «Про дошкільну освіту» та в зв’язку з упорядкуванням меж освітньої діяльності навчальних закладів міста встановити за ними слідуючі території:

Березанський НВК

вул. Набережна (№№62-223), вул. ім. Григорія Сковороди, вул. Цегельна, вул. Калинова, вул. 1 Травня, вул. Пархоменка, вул. Пристанційна, вул. Маяковського, вул. Затишна, вул. Софроніївська, вул. Мирна, вул. Трубізька, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, вул. ім. Іллі Турчиновського, вул. ім. Павла Чубинського, вул. Кооперативна, вул. Торф’яна, вул. ім. Гетьмана Сагайдачного, вул. Корольова, вул. ім. Василя Стуса, вул. Березанський шлях, вул. ім. Адама Міцкевича, вул. Недрянська, вул. Механізаторів, вул. Чернишевського, вул. Світанкова, вул. Енергетиків,

пр. Чайковського, пр. 1 Травня, пр. Чаленка, пр. Прорізний,  пр.Загайного, пр. Героїв Крут,  пр. Недрянський, пр. Журавлиний.


Педагогічний колектив в 2023-2024 навчальному році працює над єдиною проблемою:
 «Від творчо працюючого вчителя до конкурентоздатного компетентного випускника через впровадження інноваційних методів навчання і виховання»

Головне завдання колективу закладу освіти в 2023-2024  навчальному році:

Забезпечити безперебійний освітній процес у закладі освіти та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту  освітніх послуг (Директор, адміністрація, педагогічні працівники)

 

Навчальна робота

 1. Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах і конкурсах  МАН на обласному  рівні  за  рахунок

впровадження  різних  видів  інноваційних  методів  роботи  з  обдарованою  молоддю. (Заступник  директора  з  НВР,  педагогічні працівники вищої і першої категорій)            

 1.       Підвищити результативність навчальної роботи в профільних  класах  з  використанням  інноваційних  методів   через  систему  візуальних  комунікацій   та  інтелектуального  дизайну. (Заступник  директора  з  НВР, вчителі – предметники)
 2.     Здійснювати підтримку і педагогічний  супровід  дітей з особливими потребами. (Заступник  директора  з  НВР,  учителі-предметники, класні керівники)
 3.     Підвищити відповідальність у веденні шкільної документації. (Заступник  директора  з  НВР, заступник  директора  з  ВР) 
 4.   Спрямувати навчальну роботу всього шкільного колективу  у  напрямку «Впровадження  різних  видів інноваційних    методів, технологій  у   викладанні  предметів  інваріантної  складової». (Адміністрація, педагогічні працівники)
 5. Спрямовувати зміст завдань під час проведення навчальних занять на творчу та аналітичну роботу учнів, ставити проблемні питання, на які немає готової відповіді в підручнику чи інших джерелах. (Адміністрація, педагогічні працівники)
 6. Неухильно дотримуватись принципів академічної доброчесності та власним прикладом демонструвати важливість дотримання норм академічної доброчесності у педагогічній діяльності (посилання на джерела, які використовуються в роботі, справедливе оцінювання навчальних досягнень учнів, підбір завдань, які відповідають віковим можливостям учнів). (Адміністрація закладу освіти, педагогічні працівники)
 7. Інформувати учнів та батьків  про необхідність дотримання академічної доброчесності: під час проведення навчальних занять, у позаурочних заходах, за допомогою наочної інформації (наголошувати на дотриманні таких якостей, як старанність, самостійність у навчанні, відповідальність за свої рішення, чесність здобуття оцінок тощо). (Адміністрація закладу освіти, педагогічні працівники, класні керівники)
 8. Забезпечити  систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу. (Адміністрація закладу освіти, педагогічні працівники)
 9. Розроблення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів при використанні інших, крім класно-урочної, форм організації освітнього процесу та форм роботи з учнями: дистанційного, змішаного навчання. (Адміністрація закладу освіти, педагогічні працівники)
 10. Впровадження самооцінювання і взаємооцінювання учнів; отримання постійного зворотного зв’язку від учнів у процесі оцінювання. (Педагогічні працівники)
 11. Впровадження формувального оцінювання в 5 -11 класах,  урізноманітнення форми роботи використання вчителями для впровадження формувального оцінювання в освітньому процесі. (Педагогічні працівники)
 12. Забезпечити розвиток відповідального ставлення до навчання, створювати умови особистісно орієнтованого навчання. (Педагогічні працівники)
 13. Виконання дослідницьких і творчих завдань, проєктів. (Педагогічні працівники)
 14. Підвищити якість природничо-математичної освіти, впроваджувати STEM-навчання. (Педагогічні працівники)

 

Виховна та соціальна робота 

 1. Забезпечити безумовне виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників НВП. (ЗВР, класні керівники)
 2. Виховувати дітей у дусі любові до України, пропагувати національно-патріотичне виховання. (Заступник  директора з ЗВР, педагог-організатор,  класні керівники)
 3. Продовжувати профілактичну роботу з правового виховання. (ЗВР, педагог-організатор,  Рада профілактики, класні керівники)
 4. Активно  впроваджувати  інноваційні  форми  та  методи  роботи  у  виховний  процес  за  всіма  напрямками. (ЗДВР, педагог-організатор,  класні керівники)

Методична робота 

 1. Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, практики та методики виховання, психології, етики, формування в молодих учителів посадових умінь і навичок  згідно  з  вимогами  часу. (Заступник  директора з ЗНВ)
 2. Здійснення заходів щодо підвищення культури співробітництва педагогів різних поколінь.                                                                             (Заступник  директора з ЗНВ)
 3. Забезпечити результативну участь вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня. (Заступник  директора  з  НВР)
 4. Педпрацівникам створювати та  розміщувати на освітніх сайтах власні розробки, публікації; створити власне електронне портфоліо. (Педагогічні працівники)
 5. Педагогічним працівникам забезпечити реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості освіти шляхом виконання навчальних програм відповідно Державних стандартів. (Педагогічні працівники)
 6. Вчителям під час проведення навчальних занять здійснювати наскрізний процес виховання, поєднувати виховний процес із формуванням ключових компетентностей та наскрізних умінь учнів. (Педагогічні працівники)
 7. Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів шляхом виконання річного плану підвищення кваліфікації, організацію та вивчення перспективного педагогічного досвіду. Сприяти участі вчителів, учнів у науковій, дослідницькій, пошуковій роботі на базі навчального закладу. (Заступник  директора  з  НВР)

Господарча діяльність

 1. Провести капітальний ремонт харчоблоку закладу освіти.
 2. Проведення якісного ремонту в укритті та облаштування укриття відповідно до вимог.
 3. Проведення заміни освітлювальних приладів.
 4. Організацію питного режиму у закладі освіти (кулери).
 5. Поповнення навчально-матеріальної бази кабінетів фізики та хімії відповідно до Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій, затвердженого наказом МОН України від 29.04.2020 № 574.
 6. Оновлення комп’ютерної техніки для кабінету інформатики з технічними характеристиками, що відповідають потребам освітньої програми; встановлення контент-фільтрів, антивірусних програм на шкільні комп’ютери для безпечного доступу до мережі Інтернет.
 7. Вжити всіх необхідних заходів із забезпечення економного споживання енергоресурсів.

Адміністративна діяльність 

 1. Створити якісно нові умови в освітньому процесі для  виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», для реалізації Концепції національного виховання учнів, відродження національної духовності й залучення до її формування учнів, вчителів, батьків, громадськості, для продуктивної роботи Нової української школи. (Адміністрація, засновник, педагогічні працівники)
 2. Забезпечити реалізацію Стратегії розвитку закладу освіти на 2022-2027 роки. (Адміністрація закладу освіти)
 3. Разом із засновником забезпечити оновлення та зміцнення навчально-матеріальної бази згідно Стратегії. (Адміністрація закладу освіти, засновник)
 4. Працювати над ефективною взаємодією органів громадського самоврядування та керівництва закладу освіти. (Адміністрація закладу освіти)
 5. Управлінські рішення приймати з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу. Посилити залучення всіх учасників освітнього процесу до розроблення внутрішніх документів, планів, заходів. (Адміністрація закладу освіти)
 6. З метою забезпечення інформаційної відкритості закладу освіти, оновити сайт закладу освіти. Забезпечувати своєчасність розміщення інформації. (Адміністрація закладу освіти, відповідальний за ведення сайту закладу освіти)